ul. Wiśniowa 7, 66-460 Witnica
884 219 044

Wiercenie studni – informacje prawne

Wiercenie od strony prawnej

Własne źródło wody to inwestycja, która zapewni użytkownikom czystą wodę i będzie im służyć przez wiele lat. Jeśli mamy możliwość stworzenia własnej studni, to naprawdę warto w nią zainwestować. Często dzieje się również tak, że brak możliwości pociągnięcia wody z wodociągów do posesji wymusza na właścicielu wiercenie studni. Dlatego należy widzieć, że bez względu na to czy osoba jest zmuszona do budowy czy nie, musi dostosować się do kilku regulacji prawnych.

Formalności

Decydując się wiercenie studni przydomowej należy złożyć zgłoszenie w starostwie powiatowym danego miasta. W takim zgłoszeniu trzeba uwzględnić informacje dotyczące głębokości, a także poboru wody jaki będzie ona miała. Ważne jest również, aby do zgłoszenia dołączyć mapę, na której zostało zaznaczone miejsce budowy stanowiące źródło poboru wody.

Ponadto oprócz parametrów należy umieścić w zgłoszeniu informacje na temat tego kiedy rozpoczną się prace wiertnicze oraz w jakim celu będziemy korzystać z wody. Czy będzie to źródło wody pitnej, zasilającej dom, czy tworzone jest w innym celu. Wiercenie przydomowej studni może rozpocząć się dopiero po 30 dniach od złożenia wniosku w starostwie, pod warunkiem, że wniosek nie zostanie odrzucony.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Wszystko zależy od tego, jak głębokie ma być ujęcie wody, ponieważ w przypadku tych nie przekraczających 30 metrów takie pozwolenie nie jest wymagane. Należy jednak pamiętać, że pozwolenie na budowę, a opisane wyżej zgłoszenie o budowie to dwie zupełnie różne kwestie.

Każda budowa studni wymaga zgłoszenia, do którego należy załączyć odpowiednie dokumenty. Natomiast o pozwolenie na budowę muszą starać się osoby, które chcą stworzyć źródło wody o głębokości większej niż 30 metrów. Dzieje się tak, ponieważ dotarcie do wód znajdujących się poniżej 30 metrów wymaga użycia specjalnych urządzeń. Dlatego też objęte jest kilkoma podstawami prawnymi.

Wymagania prawne jakie należy spełnić

Umieszczenie studni na wybranym terenie nie zawsze jest możliwe, ponieważ musi on spełniać określone wymagania. Oznacza to, że nasze źródło wody musi znaleźć się w:

  • odległości oddalonej o 5 metrów od naszej posesji
  • odległości 7,5 metrów od rowu
  • odległości 15 metrów od gospodarstw hodowlanych
  • odległości 30 metrów od przydomowej oczyszczalni ścieków

Powyższe wytyczne zostały umieszczone w rozporządzeniu ministra infrastruktury dotyczącym warunków technicznych, do których należy się dostosować. Zostały stworzone tak, aby zapewnić użytkownikom wody odpowiednie warunki zdrowotne i nie miały negatywnego wpływu na ochronę środowiska.

Jak widać wiercenie studni od strony prawnej jest objęte warunkami, które należy spełnić, aby z takiego źródła wody korzystać. Dzieje się tak, ponieważ prawidłowe umieszczenie źródła ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i czystą wodę. Odpowiednia głębokość i położenie z dala od rowów, ścieków czy hodowli zwierząt, sprawia, że pozyskiwana woda jest higieniczna i bogata w mikro i makroelementy.

Inwestycja w takie źródło wody jest niezwykle korzystna, a ponadto ekonomiczna, dzięki czemu wydane w tym celu pieniądze szybko się zwrócą.