ul. Wiśniowa 7, 66-460 Witnica
884 219 044

Studnia głębinowa

Zasoby wodne, ukryte głęboko w skorupie ziemskiej są pozostałością epok polodowcowych. Dzięki kompletnemu odizolowaniu od powłok zewnętrznych i pokryciu nieprzepuszczalnymi warstwami skalnymi charakteryzują się one wysoką zawartością minerałów, czystością, a niekiedy także podwyższoną temperaturą. Szacuje się, iż podziemne zbiorniki stanowią około 4% całego zapasu wody na naszej planecie.

Budowanie studni głębinowych pozwala na wykorzystywanie cieków znajdujących się na głębokości nawet do 30 metrów. Coraz większa liczba gospodarstw domowych decyduje się na zaopatrywanie się w wodę za ich pomocą. Dopóki pobór nie przekracza 5 m3 na dobę, wybudowanie tego typu studni nie wymaga pozwolenia.

Budowa tego typu przyłącza przebiega w kilku etapach.

  • Po odsłonięciu wierzchnich warstw gleby konieczne jest przebicie się przez skorupę wodoszczelną, którą najczęściej stanowi glina. Konstruktorzy wykorzystują do tego zadania specjalne świdry ślimakowe, dzięki którym możliwe jest szybkie wywiercenie dostatecznie szerokiego otworu.
  • W powstałą szczelinę wprowadza się rurę o dużej średnicy i rozpoczyna wiercenie zasadnicze, które pozwala przedostać się przez warstwę wodonośną. Pogłębienie wykopu o dodatkowe kilka metrów zapewnia zwiększenie zapasu słupa wody.
  • Kiedy odwiert jest już dostatecznie głęboki umieszcza się w nim przewody filtracyjne. Jeśli ich średnica jest dużo mniejsza niż światło wywierconego otworu dobrą praktyką jest wypełnienie powstałej szczeliny żwirem- posłuży on jako dodatkowe naturalne sito. By zapobiec mieszaniu się zanieczyszczonych wód gruntowych z czystymi zasobami głębinowymi często stosuje się także nieprzepuszczalne korki betonowe.
  • Za pomocą pompy głębinowej usuwane są powstałe w trakcie nawiercania zanieczyszczenia. Całą konstrukcję należy również odpowiednio zabezpieczyć. Dostępne na rynku obudowy nie tylko wzmocnią stelaż, ale także wyeliminują konieczność demontażu na zimę. Aby mieć pewność, że pozyskiwana woda jest czysta i nadaje się do picia zalecane jest również odkażenie nowo powstałej studni głębinowej za pomocą specjalnych preparatów opartych na chlorze.

Posiadanie własnej studni głębinowej pozwala na uniezależnienie się od sieci wodociągowej i jest wydajnym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy. Koszt eksploatacji takiego przyłącza jest w zasadzie nieodczuwalny dla domowego budżetu. Pobierana w ten sposób woda nie ustępuje niczym tej płynącej w rurach komunalnych pod względem czystości czy zawartości mineralnej, a z pewnością pozbawiona jest posmaku substancji oczyszczających.